Home ตัวอย่างหนัง ครั้งหนึ่งที่ม.ปลาย ตัวอย่างหนังสั้น High School [SchoolShortFilm-Trailer]

ครั้งหนึ่งที่ม.ปลาย ตัวอย่างหนังสั้น High School [SchoolShortFilm-Trailer]

by Sense On Filmsตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง ครั้งหนึ่งที่ม.ปลาย [High School]
สร้างโดยเด็กม.5/4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เมื่อปี 2549 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชานาฎศิลป์

source

You may also like