Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "บัพติศมาด้วยไฟ"

ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "บัพติศมาด้วยไฟ"

by Sense On Filmsพระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว คุณรู้ไม่? ยินดีต้อนรับให้ติดต่อกับเรา บอกเส้นทางการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคุณ
Messenger: https://m.me/kingdomsalvationth?ref=youtube
LINE:https://bit.ly/2CNsgmQ

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=RFezbqblj_Y&list=PLiDLtVZW_Abeqpfl1I2oqlROt1rNLQ9u2&index=1
คำพยานแห่งชีวิตคริสตจักร
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_Abe9NLAfoHAC9GMETVWs1qlR
ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiDLtVZW_AbcpIN1lsZIwU3lTet83HBfn

ตัวอย่างหนังคริสเตียน | “บัพติศมาด้วยไฟ”

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21) (© THSV) พวกเราควรที่จะไล่ตามเสาะหาเพื่อกลายเป็นผู้คนที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์และเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ทรงนำพวกเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์? ซง เอินเจ่อคริสตชนผู้ถูกจับกุมและคุมขังโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นเวลาเจ็ดปีเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า หลังจากที่เขาถูกปล่อยตัว เขายืนกรานที่จะสละเพื่อพระเจ้าต่อไปโดยการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ เขารู้สึกว่าโดยการละทิ้งบ้านและอาชีพของเขา ตรากตรำงานหนักและทำงาน เขาก็กำลังทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และว่าเขามั่นใจว่าจะได้รับการรับรองของพระเจ้าและได้ถูกนำเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์โดยพระเจ้า ภายหลัง ลูกชายของซง เอินเจ่อได้กลายเป็นป่วยหนัก ทำให้ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย ซึ่งทำให้ซง เอินเซแบกความขุ่นข้องใจต่อพระเจ้าด้วยเรื่องนี้ พยายามโต้แย้งกับพระเจ้า และถึงขั้นสูญเสียความพึงปรารถนาที่จะทำหน้าที่ของเขา การผ่านสิ่งที่ได้แสดงให้เขาเห็นจากข้อเท็จจริงของสภาพการณ์ของเขาและการเปิดเผยในพระวจนะของพระเจ้า ซง เอินเจ่อก็ตระหนักว่าเวลาหลายปีของเขาที่ได้ทำการละทิ้งและสละเพื่อพระเจ้านั้น แต่เดิมแล้วเป็นการพยายามที่จะแลกเปลี่ยนกับพระคุณและพระพรของพระเจ้า และว่าเขาไม่ใช่ใครบางคนที่เชื่อฟังพระเจ้า ในที่สุด โดยผ่านการแสวงหา เขาก็เรียนรู้ในที่สุดว่าจะไล่ตามเสาะหาอย่างไรเพื่อหลีกหนีอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของเขา กลายเป็นเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริง และได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเจ้า

ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร: https://th.kingdomsalvation.org/
คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์:https://th.godfootsteps.org/
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้
Google Play: https://www.kingdomsalvation.org/cagapp.php
App Store: https://goo.gl/zx37iW
CAG Hymns – เพลงใหม่ของอาณาจักร
Google Play: http://bit.ly/2WG3tdc
App Store: https://apple.co/2XivkzB
อีเมล: [email protected]

#ตัวอย่างหนังคริสเตียน #ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

source

You may also like