Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังคู่กรรม ณเดชน์

ตัวอย่างหนังคู่กรรม ณเดชน์

byขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะคะ เข้าฉายทุกโรงภาพยนต์ 4เมษานี้

“คุณมีเหตุผลของคุณ ผมมีหัวใจของผม ความรักของผม เป็นรักที่ไม่อาจหาคำใดมาอธิบาย­ได้ บางครั้งมันก็อาจจะเป็นความรักที่มากเกินไป แต่ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็อยากจะพิสูจน์ความรักนั้น…. สำหรับผมแล้วมันไม่จำเป็นต้องมี­เหตุผล แต่ไม่รู้ว่าเธอนั้นยังลังเลสำห­รับรักครั้งนี้อยู่ไหม แค่อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้อ­อกไป ผมไม่ต้องการสิ่งใดอื่นอีกแล้ว”แปลจากคุณ kunjedsada

source

You may also like