Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังสั้นบ้าน

ตัวอย่างหนังสั้นบ้าน

by Sense On Filmsตัวอย่างหนังใหม่ของทีม 18 มงกุฎ ทีมที่สร้าง The Blind Shade เรื่องนี้ใช้ส่งประกวดหนังสั้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่ พะเยา เรื่องนี้ได้พี่อีฟ ยุพเรศ นางเอกประจำของช่องเรา และได้พ่อปู่อินทร์และลุงชาญป้าชื่นใจ เจ้าของบ้านตัวจริงมานำแสดงจ้า เรื่องเต็มประมาณปีใหม่น่าจะได้ดูกันนะ

source

You may also like