Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง Honest

ตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง Honest

byตัวอย่างหนังสั้นเรื่อง Honest ผู้อำนวยการสร้างโดย ผอ.เพ็ญพร ดวงแก้ว หนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์ พร้อมสอดแทรกคุณธรรม 5 ประการ สะท้อนให้แง่คิดมุมมองในการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งจากสถานการณ์โควิด ทำให้มีหลายครอบครัวพบกับปัญหาต่างๆ พร้อมการเผชิญกับทุกปัญหาและอุปสรรค

source

You may also like