Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่างหนังสั้น เรื่อง สวย เร็วๆนี้

ตัวอย่างหนังสั้น เรื่อง สวย เร็วๆนี้

by#ตัวอย่างหนังสั้นเรื่องสวย #กำกับการแสดงแบงค์ท้องทุ่ง #ภาพยนต์สั้นมาแรง

เรื่อง สวย

นักแสดง

แบงค์ ท้องทุ่ง
นาตยา วันชะเอม
สายันต์ ผิวจันทร์
ปอ ลูกหยี
เดอะ หลอด
ชัยภัทร ด้วงอินทร์

ตากล้อง
สายันต์ ผิวจันทร์1
แบงค์ ท้องทุ่ง2

ตัดต่อภาพ/บท
แบงค์ ท้องทุ่ง

กำกำกับการแสดง
แบงค์ ท้องทุ่ง

ติดต่อโฆษณา
0808052589

source

You may also like