Home ตัวอย่างหนัง ตัวอย่าง หนังมาใหม่ ภาพยนตร์ 777นะชาลีติ (พระสีวลี)

ตัวอย่าง หนังมาใหม่ ภาพยนตร์ 777นะชาลีติ (พระสีวลี)

by#ติดต่อ0826361965
ตัวอย่าง มาใหม่ ภาพยนตร์พระสีวลี 777นะชาลีติ
“777 นะชาลีติ (พระสีวลี)”
ภาพยนตร์แห่งความดีต้อนรับปี 2562

จากความเชื่อ สู่ความศรัทธา คือที่มาของการสร้างภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) ภาพยนตร์อิงธรรมะอนุพุทธประวัติ ที่ยกเอาเรื่องราวของพระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี ที่เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะด้านผู้มีลาภมากของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล อยู่ในพระครรภ์ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน มาถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มเป็นครั้งแรก

เรื่องราวของ ป๊อบ (โชตณภร บวรมหาบุญบารมี) ที่ได้ตั้งจิตอธิฐาน จะมอบพระสีวลี ให้วัดทั่วประเทศไทย หลังจากเสร็จพิธีสมโภช ชาย (สุทธา ทวีศรีธนโชค) และ มี้นิล (ชญาธร เจริญฤทธิ์) ข้องใจเหตุใดที่ทําให้ป๊อบจึงมุ่งมั่นที่จะทําโครงการถวายพระสีวลีนี้ ป๊อบจึงเล่าเรื่องอดีตชาติ 4 ชาติกําเนิด ก่อนมาเกิดเป็นพระสีวลี

ป๊อบ-โชตณภร บวรมหาบุญบารมี เจ้าของบทโครงเรื่องและผู้อํานวยการสร้าง เผยถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมด “ตัวผมมีความศรัทธาในพระสีวลี จึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของพระสีวลีให้คนทั่วไปได้ทราบ และวัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างของการสร้างภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) ก็เพื่อการเผยแพร่ปลูกฝัง จริยธรรม ศีลธรรม ให้สรรพชีวิต มีคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณธรรม “ละชั่ว ทำดี ละอาย เกรงกลัวต่อบาป” ให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง

โดยการทำงานในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากรประธานกิตติมศักดิ์ โครงการฯ , นายสหรัตน์ นพรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายแทนคุณแผ่นดิน และกลุ่มศิลปินจิตอาสามาร่วมงานมากมาย ทั้ง โอ๊ต-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, แอ-ภัทราริน ปัญญานุตธรรม , ตวง -สาวิกา กาญจนมาศ , เอ็มมี่-อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน, จ๊อบ-ไตรรงค์ ชัยนรานนท์ ,ชายแฮ็คส์-สุทธา ทวีศรีธนโชค , อธิบดี พันตาวงศ์ หรือ แจ็ค ไอเฟล, หญิง-อภิสรา รักชาติ, แอน-ธิดารัตน์ มากศรี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงกิตติมศักดิ์ โฉมฉาย อรุณฉาน อีกด้วยเขียนบทและกำกับการแสดงโดย ครู มิ้งค์-เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร“

ติดตามชมภาพยนตร์ 777 นะชาลีติ (พระสีวลี) หนังมหาบุญบารมีแห่งปี พร้อมสู่โสตกระแสความดี 3 มกราคม 2562 ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแผ่ จรรโลง บวรพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้าง ศีลธรรม ประโยชน์ สู่การพัฒนา
เพื่อให้บังเกิด ความอุดมสมบูรณ์ มีลาภสักการะอันประเสริฐ

ติดต่อร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 095-424-6935

source

You may also like