Home ตัวอย่างหนัง ถอดตัวอย่างหนังใหม่สปีลเบิร์ก The Fablemans ที่สร้างจากชีวิตตัวเอง I Steven Spielberg

ถอดตัวอย่างหนังใหม่สปีลเบิร์ก The Fablemans ที่สร้างจากชีวิตตัวเอง I Steven Spielberg

by Sense On Filmsหนังใหม่ของสปีลเบิร์กที่สร้างจากชีวิตจริงของเขาเอง
ความรัก ความฝัน ครอบครัว และการทำหนัง The Fablemans

#TheFablemans #stevenspielberg #ถอดตัวอย่างหนัง

0:00 หนังส่วนตัวที่สุดของสปีลเบิร์ก
2:32 ที่มาของชื่อเรื่องThe Fablemans
5:39 กล้องตัวแรก
7:00 การเล่นแสงและนัยยะของภาพ
9:11 แรงบันดาลใจแรก
11:53 ความฝันและความขัดแย้ง
18:18 “ทำตามเสียงของหัวใจ”

source

You may also like