Home ตัวอย่างหนัง Teaser ตัวอย่างหนังสั้น "ร่าง"

Teaser ตัวอย่างหนังสั้น "ร่าง"

byจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเรียนชายหญิงสองคนสลับร่างกัน
พวกเขาต้องอาศัยอยู่ใน “ร่าง” ที่ไม่คุ้นเคย
ขณะที่เรื่องราวกำลังสับสนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อมีใครคนหนึ่ง “ตาย” ในร่างของอีกคนหนึ่ง
คนใกล้ตัวจึงเริ่มหวาดกลัว ว่าสิ่งที่ตนอยู่ด้วยนั้นเป็น ผี หรือ คน!!

ผลงานนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
นายศรยุทธ ทิพย์แสง บทและกำกับการแสดง
นายฐาปกรณ์ ไทยกรรณ์ แสดงเป็น ปลื้ม
นางสาวธีริศรา ธิศรี แสดงเป็น ตั๊ก
นายนวณัฏฐ์ เทพวงศ์ แสดงเป็น ที
นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณ์ แสดงเป็น นัท
ครูที่ปรึกษาและอำนวยการถ่ายทำ
ครูปราณี สุภาพ
ครูจุฑามาศ กรงจักร์
ครูอุบลรัตน์ เมืองมูล

source

You may also like